Rada rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać na podany numer konta bankowego:

Bank Spółdzielczy 09 8407 0003 0006 9254 2000 0001

Klasa I

Anna Więcek
Estera Żygańska
Agnieszka Danielska
Agnieszka Szymczak

Klasa II

Monika Pomiecińska
Alicja Wośkowiak
Katarzyna Gregorczyk

Klasa III

Ilona Glapińska
Joanna Szymczak
Ewelina Biadała

Klasa IVa

Agnieszka Szymczak
Joanna Szmytkowska
Małgorzata Czop

Klasa IVb

Iwona Olejnik
Monika Lebioda
Justyna Marciniak

Klasa V

Daniela Szyszka
Antczak
Magdalena Mikołajczak

Klasa VI

Małgorzata Mizerkiewicz
Sylwia Pera
Marcin Jakóbczak

Klasa VII

Karolina Kłakulak
Małgorzata Gajeska
Misiak

RADY PRZEDSZKOLNE
Lenartowice gr. młodsza

Anna Osuch
Ewa Osuch
Weronika Janoska

Lenartowice gr. starsza

Kamila Rajs
Monika Pomiecińska
Monika Forycka

Rokutów

Paulina Nawrocka
Magdalena Misiak
Damian Szymczak

Zawidowice

Marzena Janusz
Agnieszka Tomczak
Ewa Godlewska

Grodzisko

Małgorzata Piechocka
Katarzyna Jarzembska
Patrycja Wieruszewska