Rada rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać na podany numer konta bankowego:

Bank Spółdzielczy 09 8407 0003 0006 9254 2000 0001

Rada Rodziców Szkoły

Izabela Szulczyńska – przewodnicząca
Joanna Szymczak – zastępca
Ewelina Biadała – sekretarz
Agnieszka Szymczak – sekretarz
Weronika Jankowska – skarbnik