Witamy na stronie ZSP w Lenartowicach

czyt

PRZEDŁUŻENIE TERMINU – DODATKOWY TERMIN UZUPEŁNIENIE OŚWIADCZEŃ - GRANTY PPGR - WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM Miasto i Gmina Pleszew otrzymała zgodę na wydłużenie terminu weryfikacji złożonych oświadczeń w „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”. W związku z powyższym, przedłużeniu ulega termin uzupełnienia danych do 10 stycznia 2022 r. UWAGA: Uzupełnienie dotyczy rodziców/opiekunów prawnych, osób składających oświadczenie we własnym imieniu, którzy nie dołączyli w/w dokumentów wcześniej. Dokumenty, o których mowa powyżej proszę składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie w Biurze Obsługi interesantów (parter) lub w biurze 110 (I piętro). W przypadku nieuzupełnienia dokumentów, złożone oświadczenia pozostaną bez rozpatrzenia. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 062 7428 340 lub 062 7428-341. Dofinansowany za środków budżetu Państwa program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – Priorytet 3. Zadanie polega na rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, realizowany w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” (Kierunek interwencji: 3.1. „Zakup nowości wydawniczych dla placówek wychowania przedszkolnego” oraz Kierunek interwencji: 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”). Kwota dofinansowania programu to 50 000 zł a całkowita wartość 62 500 zł. Priorytet 3 skierowany jest do placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz bibliotek pedagogicznych. Otrzymane środki, finansowe w ramach Priorytetu 3, będą przeznaczone na: zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania, realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo).

Dofinansowany za środków budżetu Państwa Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu", moduł 3 dotyczący wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Kwota dofinansowania programu to 80 000 zł a całkowita wartość 100 000 zł. Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 został ustanowiony 15 października 2018 r. Oprócz zapewnienia wsparcia finansowego w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach, tzw. jadalni, Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Program składa się z 3 modułów:

  • 1 moduĹ‚ dla dzieci i mĹ‚odzieĹĽy;
  • 2 moduĹ‚ dla osĂłb dorosĹ‚ych;
  • 3 moduĹ‚ organizacji stoĹ‚Ăłwek oraz miejsc spoĹĽywania posiĹ‚kĂłw w szkoĹ‚ach.

Grant

O szkole

Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach to placówka oświatowa działająca na terenie Miasta i Gminy Pleszew. W skład zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej oraz Publiczne Przedszkole w Lenartowicach z pięcioma oddziałami: dwoma w Lenartowicach i po jednym w Zawidowicach, Grodzisku i Rokutowie.

"Nie tak ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało, żeby miał zamiłowanie." Janusz Korczak

WIĘCEJ ... O SZKOLE

Historia szkoły

Od 1907 roku mieszkańcy wsi Lenartowice oraz obszaru dworskiego czynili starania o budowę nowej szkoły. W 1910r. ludność zaczęła gromadzić materiał budowlany. Zatwierdzenie planu budynku i początek prac przy budowie przypadł na rok 1914, a wykończenie budynku nastąpiło w 1915 r.

Maria Konopnicka

WIĘCEJ ... HISTORIA SZKOŁY

Kontakt ze szkołą

ZESPÓŁ ZKÓŁ PUBLICZNYCH W LENARTOWICACH
Lenartowice 59
63-300 Pleszew
gmina Pleszew
woj. wielkopolskie
NIP: 617-20-17-484

telefon: +48 62 742 83 78
e-mail: zsplenartowice@wp.pl

Godziny otwarcia sekretariatu szkoły
Od poniedziałku do piatku: 7:00 - 15:00

ZSP Lenartowice na Google Maps - zobacz
ZSP Lenartowice na Google Street View - zobacz
ZSP Lenartowice na Facebook - zobacz
UKS Orły na Facebook - zobacz