powiększ powiększ powiększ


Elżbieta Szkudlarek - nauczyciel wychowania przedszkolnego i plastyki

Barbara Briske - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Małgorzata Banaszyńska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Lucyna Jezierska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Aleksandra Jędruszek - nauczyciel fizyki

Milena Gaedig - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Małgorzata Gęstwa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Beata Kula - nauczyciel matematyki

Wiesława Skitek - nauczyciel języka polskiego i historii

Damian Baras - nauczyciel wychowania fizycznego i techniki

Beata Rodkiewicz - pedagog szkolny, nauczyciel biologii

ks. Mariusz Giwerski - nauczyciel religii

Michał Konieczny - nauczyciel muzyki

Monika Wątor - bibliotekarka, wychowawca świetlicy

Dominik Pinczewski - nauczyciel informatyki, matematyki i j. angielskiego

Beata Stencel - pedagog szkolny nauczyciel edukacji przedszkolnej

Maciej Szablewski - nauczyciel WF-u

Agnieszka Szukalska - nauczyciel religii

Karolina Tyrakowska - nauczyciel j. niemieckiego

Natalia Witczak - nauczyciel chemii i nauczyciel wspomagający