powiększ powiększ powiększ

Standardy ochrony małoletnich

Zarządzenie Dyrektora ZSP w Lenartowicach pobierz plik

Polityka ochrony małoletnich przed krzywdzeniem pobierz plik

Zasady bezpiecznych relacji między małoletnimi a personelem, w tym zachowania niedozwolone pobierz plik

Zasady bezpieczniej rekrutacji personelu pobierz plik

Oswiadczenie o krajach zamieszkania pobierz plik

Oświadczenie o niekaralności pobierz plik

Relacja miedzy maloletnimi pobierz plik

Rejestr ujawnionych lub zgloszonych incydentów lub zdarzen pobierz plik

Karta interwencji pobierz plik

Ankieta - monitoring realizacji Polityki ochrony małoletnich przed krzywdzeniem pobierz plik