Dokumenty

Klauzula informacyjna ZSP Lenartowice

Pełen dokument - pobierz - plik pdf

Monitoring - pobierz - plik pdf

Dokumenty szkoły

Najważniejsze dokumenty ZSP Lenartowice

Statut Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach - pobierz - plik pdf

Statut Szkoły Podstawowej w Lenartowicach - pobierz - plik pdf

Statut Przedszkola Publicznego w Lenartowicach - pobierz - plik pdf

Koncepcja pracy szkoły - pobierz - plik pdf

Misja i wizja szkoły - pobierz - plik pdf

Stołówka szkolna

Deklaracja zgłoszenia przedszkolaka do korzystania z posiłków w ZSP Lenartowice - pobierz - plik pdf

Deklaracja zgłoszenia ucznia do korzystania z posiłków w ZSP Lenartowice - pobierz - plik pdf

Deklaracja zgłoszenia osoby dorosłej do korzystania z posiłków w ZSP Lenartowice - pobierz - plik pdf

Harmonogram wydawania posiłków w ZSP Lenartowice - pobierz - plik pdf

Regulamin stołówki w ZSP Lenartowice - pobierz - plik pdf

Rezygnacja z posiłków w ZSP Lenartowice - pobierz - plik pdf

Dokumenty rekrutacyjne

Zasady postępowania rekrytacyjnego do przedszkola w roku szkolnym 2019 / 2020 - pobierz - plik pdf

Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2019 / 2020 - pobierz - plik pdf

Wzory dokumentów

Zarządzenie i wzór zgłoszenia do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019 / 2020 - pobierz - plik pdf

Pozostałe dokumenty

Raport z ewaluacji - pobierz - plik pdf