Dokumenty

Najważniejsze dokumenty ZSP Lenartowice

Statut Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach - pobierz - plik pdf

Statut Szkoły Podstawowej w Lenartowicach - pobierz - plik pdf

Statut Przedszkola Publicznego w Lenartowicach - pobierz - plik pdf

Koncepcja pracy szkoły - pobierz - plik pdf

Misja i wizja szkoły - pobierz - plik pdf

Stołówka szkolna

Deklaracja zgłoszenia przedszkolaka do korzystania z posiłków w ZSP Lenartowice - pobierz - plik pdf

Deklaracja zgłoszenia ucznia do korzystania z posiłków w ZSP Lenartowice - pobierz - plik pdf

Deklaracja zgłoszenia osoby dorosłej do korzystania z posiłków w ZSP Lenartowice - pobierz - plik pdf

Harmonogram wydawania posiłków w ZSP Lenartowice - pobierz - plik pdf

Regulamin stołówki w ZSP Lenartowice - pobierz - plik pdf

Rezygnacja z posiłków w ZSP Lenartowice - pobierz - plik pdf

Dokumenty rekrutacyjne

Deklaracja potwierdzająca uczęszczanie do przedszkola - pobierz - plik pdf

Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej - pobierz - plik pdf

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej - pobierz - plik pdf

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola - pobierz - plik pdf

Zgłoszenie dziecka dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej - pobierz - plik pdf

Pozostałe dokumenty

Raport z ewaluacji - pobierz - plik pdf