powiększ powiększ powiększ

O szkole

Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach to placówka oświatowa działająca na terenie Miasta i Gminy Pleszew. W skład zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej oraz Publiczne Przedszkole w Lenartowicach z pięcioma oddziałami: dwoma w Lenartowicach i po jednym w Zawidowicach, Grodzisku i Rokutowie.

Dzięki wszechstronnie wykształconej kadrze pedagogicznej, właściwie dobranym programom i metodom nauczania uczniowie naszej szkoły osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i na Sprawdzianie kl. VI przeprowadzanym przez CKE. Od wielu lat jesteśmy w czołówce szkół z terenu Miasta i Gminy Pleszew, a średnia punktów uzyskanych przez uczniów jest wyższa od średniej gminy, powiatu i województwa. Nasze dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach szkolnych i pozalekcyjnych, godnie reprezentują szkołę w różnorodnych konkursach i zawodach sportowych. Zawsze z żalem opuszczają mury naszej szkoły, gdy nadchodzi czas nauki w gimnazjum.

Sprawne działanie naszej placówki zawdzięczamy również rodzicom i przyjaciołom szkoły, dzięki którym możemy organizować nie tylko imprezy szkolne, ale również środowiskowe oraz wzbogacać naszą bazę dydaktyczną.

Poniżej prezentujemy małą galerię naszej szkoły