powiększ powiększ powiększ

Patron szkoły

Maria Konopnicka(1842-1910) – poetka, nowelistka, publicystka, pseudonim Jan Sawa Maria z Wasiłkowskich Konopnicka urodziła się 23 maja 1842 r. w Suwałkach. Dzieciństwo i młodość spędziła w Kaliszu. W latach 1855-1856 uczyła się na pensji u sióstr sakramentek w Warszawie. Tam poznała Elizę Orzeszkową. W 1862 r. poślubiła Jana Jarosława Konopnickiego i zamieszkała w majątku Bronów.

Po powstaniu styczniowym poetka wyjechała do Drezna, gdzie podjęła intensywna pracę samokształceniową. Wróciła do kraju w 1865 r. Konopniccy sprzedali zadłużony majątek Bronów i wzięli w dzierżawę folwark Gubin. Małżeństwo Marii Konopnickiej rozpadło się w 1877 r. Wtedy wyjechała do Warszawy z sześciorgiem dzieci. W stolicy pracowała jako nauczycielka. Debiutowała w 1876 r. cyklem poetyckim ,,W górach". Od 1878 r. brała udział w akcjach społecznych - Czytelnia dla Kobiet, Koło Oświaty Ludowej.

W latach 1884-1886 Maria Konopnicka redagowała pismo dla kobiet ,,Świt". Po 1890r. przebywała w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i we Włoszech. Utrzymywała jednak ścisły kontakt z krajem. Na dwudziestopięciolecie pracy pisarskiej otrzymała w darze narodowym dworek w Żarnowcu pod Krosnem. Nie rezygnowała z pracy społecznej. W Warszawie wraz z innymi działaczkami organizowała pomoc dla uwięzionych i ich rodzin.

Maria Konopnicka zmarła 8 października 1810 r. w sanatorium we Lwowie.

Najbardziej znane utwory:

cykle liryczne: "Wieczorne pieśni", "Na fujarce", "Z łąk i pól", "Po rosie", "Linie i dźwięk", "Italia"
epos: "Pan Balcer w Brazylii"
nowele: "Mendel Gdański", "Nasza szkapa", "Miłosierdzie gminy"
utwory dla dzieci: "O krasnoludkach i sierotce Marysi", "O Janku Wędrowniczku", "Na jagody".

Nadanie Szkole imienia Marii Konopnickiej

29 sierpnia 1996 po raz pierwszy zaczęto w naszej szkole czynić starania, aby szkole nadać imię. Społeczność lokalna oraz szkolna zdecydowały, że szkoła będzie nosić imię Marii Konopnickiej. Rozpoczęto przygotowania, aby formalnie nadać szkole imię. Po raz pierwszy 23 maja 1997r. w naszej szkole obchodzono 155 rocznicę urodzin Marii Konopnickiej. Z tej okazji uczniowie z pomocą nauczycieli przygotowali uroczystą akademię.

Szkoła otrzymała imię Marii Konopnickiej Uchwałą Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 1997r.

Nauczyciel - p. K. Gurgul napisał słowa Hymnu Szkolnego do melodii Roty.

Hymn Szkoły

W Ojczyźnie naszej pamięć trwa
O twórcach jej kultury,
Co budowali rodzinny gmach,
Wzmacniali jego mury.

Spełniamy nasz duchowy dług.
Tak nam dopomóż Bóg!

Dziś Konopnickiej składa cześć,
Szkolna wspólnota dzieci,
Z jej nauki czerpiąc życia treść,
Bo nam przykładem świeci.

Przejdziemy przez nauki próg.
Tak nam dopomóż Bóg!

Ucz wrażliwości wszystkich nas,
Na trudny los człowieka,
Rozsiewaj dobroć w każdy czas,
Świat dzisiaj na to czeka.

Strzec będziem swych młodzieńczych dróg.
Tak nam dopomóż Bóg!