powiększ powiększ powiększ

Historia szkoły

Historia Lenartowic i okolic

Krajobraz Pleszewa i okolic jest pochodzenia polodowcowego. Teren ten położony jest na obszarze zlodowacenia środkowopolskiego. Większa część pleszewskiego powiatu położona jest (wg podziału prof.J.Kondrackiego) na Wysoczyźnie Kaliskiej - dość płaskiej i monotonnej równinie o podłożu gliniastym. Wysokość wysoczyzny wynosi od 125 m - 150 m n.p.m. Lenartowice - wieś w gminie Pleszew (woj. wielkopolskie) leżąca 3 km na północny-wschód od miasta, na skrzyżowaniu dróg lokalnych. W pierwszej wzmiance z 1395r. wymieniany jest lohannes de Lenarthowicze. W tym okresie wieś należała do rodu Doliwów. W późniejszym okresie wieś często zmieniała właścicieli. Parafia powstała tu w 1446 r.

Około 1870r. został wzniesiony pałac eklektyczny, o zwartej bryle, piętrowy z poprzecznym wyższym skrzydłem, zwieńczony attyką. Obok pałacu znajduje się zespół zabudowań folwarcznych z XIX wieku - gorzelnia, budynek kurnika, kuźni i stelmacharni, dawnej pralni pałacowej.

Szkoła dawniej i dziś

Od 1907 roku mieszkańcy wsi Lenartowice oraz obszaru dworskiego czynili starania o budowę nowej szkoły. W 1910r. ludność zaczęła gromadzić materiał budowlany. Zatwierdzenie planu budynku i początek prac przy budowie przypadł na rok 1914, a wykończenie budynku nastąpiło w 1915r. W czasie okupacji sprzęty i urządzenia w szkole zostały zniszczone. Od 1940 r. w szkole mieszkali robotnicy folwarczni, a następnie urządzono w nich kuchnię dla żołnierzy budujących zakłady doświadczalne na terenie wsi Zawidowice, Zawady, Torowy, Rokutów. W czasie wojny szkoła była nieczynna. 14 lutego 1945r. w Pleszewie odbyła się pierwsza konferencja dla nauczycieli z rejonu byłego powiatu pleszewskiego.

22 lutego 1945r. rozpoczęła się nauka w szkole w Lenartowicach, gdzie nauczycielami byli Ignacy i Maria Joachimiakowie. Powstały cztery klasy do których uczęszczało 92 dzieci. Koniec roku szkolnego nastąpił 15 lipca 1945r. W następnym roku szkolnym 1945/1946 zapisanych było 127 dzieci i wprowadzono V klasę. Do roku 1965 uczniowie kończyli siedem klas. Od roku szkolnego 1965/1966 szkoła była ośmioklasowa. W związku z reformą oświaty od 1999 roku szkoła jest sześcioklasowa, a uczniowie po ukończeniu klasy VI kontynuują naukę w gimnazjum w ZSP nr1 w Pleszewie. Od września 2002 roku w szkole działa kuchnia i stołówka. Prawie 100 uczniów korzysta ze szkolnych obiadów. Również od września 2002 roku w szkole jest otwarta pracownia komputerowa z 12 stanowiskami komputerowymi. W pracowni działa Internet. Uczniowie klas od IV do VI korzystają z komputerów w czasie lekcji informatyki. Od grudnia 2006r. pracownia została wyposażona w nowsze komputery, które pozyskaliśmy od sponsorów: firmy GASPOL i PZU ŻYCIE.

Od września 2007 roku w szkole jest dziesięciostanowiskowa pracownia komputerowa, pozyskana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół" oraz od września 2006r. czterostanowiskowa multimedialna pracownia biblioteczna pozyskana w ramach projektu „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych".

Szkoła posiada nowe pomieszczenie świetlicowe, a także od września 2010 roku uczniowie mogą korzystać z nowo wybudowanej sali sportowej.