Anna Maria Sierecka

Anna Maria Sierecka

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach

Marta Ignasiak-Pawlak

Wicedyrektor